Giới thiệu

Trong thời đại ngày nay, tốc độ phát triển không ngừng và nhanh chóng của công nghệ làm thay đổi thế giới khiến cho các doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi để đáp ứng cũng như thích nghi được với sự phát triển của công nghệ. Đặc biết với sự ra đời của cuộc cách mạng 4.0, Với sự phát triển của mạng xã hội, Bigdata, AI, IOT đã nhanh chóng thay đổi thế giới số.

ETS Tech ra đời là để đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần số hóa doanh nghiệp, là nền tảng để hòa nhập với thời đại công nghệ 4.0

Xem thêm

Giải pháp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Giải pháp giáo dục online

Giải pháp giáo dục online

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Giải pháp marketing

Giải pháp marketing

Xây dựng hệ thống thương mại điện tử trên nền tảng magento, wordpress

Xây dựng hệ thống thương mại điện tử trên nền tảng magento, wordpress

Gói dịch vụ

Nhận diện thương hiệu

Giải pháp quản trị (web/mobile app)

Doanh nghiệp

Marketing online

Email Sever

Đối tác khách hàng tiêu biểu

Các công nghệ thường dùng

Tuyển dụng

Recuit Image

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

ETS Tech là công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, phần mềm và số hóa doanh nghiệp, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp, thiết kế, triển khai và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SMES

Liên hệ