Introduction Image

Giới thiệu

Trong thời đại ngày nay, tốc độ phát triển không ngừng và nhanh chóng của công nghệ làm thay đổi thế giới khiến cho các doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi để đáp ứng cũng như thích nghi được với sự phát triển của công nghệ. Đặc biết với sự ra đời của cuộc cách mạng 4.0, Với sự phát triển của mạng xã hội, Bigdata, AI, IOT đã nhanh chóng thay đổi thế giới số.

ETS Tech ra đời là để đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần số hóa doanh nghiệp, là nền tảng để hòa nhập với thời đại công nghệ 4.0

Sứ mệnh

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TRÊN CON ĐƯỜNG SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

ĐƯA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực hoạt động

Field Image

Tư vấn giải pháp và thiết kế phần mềm cho doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực

Cung cấp nền tảng quản trị doanh nghiệp ERP.

Cung cấp giải pháp marketing online đồng bộ.

Cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực, gia công phần mềm cho các đơn vị đối tác.

Cung cấp giải pháp thương mại điện tử trên nền tảng Magento

Field Image