Sale phần mềm

-Nơi làm việc: Văn phòng công ty
-Chuyên ngành: Sale phần mềm
-Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn

-Nơi làm việc: Văn phòng công ty
-Chuyên ngành: Sale phần mềm
-Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn